Şeyx Saleh əl-Fovzan

Kitabın adı:
«Yeni mənhəclər barədə suallara faydalı cavablar»

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: Yanvar 2017-ci il


1. Bütün hizbilər bidətçidilərmi?


2. Bidət əhlindən çəkindirmək


3. Pisliklərdən çəkindirildikdə yaxşılıqlar da zikr olunmalıdırmı?! (muvazənət qaydası)


4. Əhli Sünnəyə müxalif olan hər kəs 72 firqədəndir


5. Dəvəti kim etməlidir? Dəvət mənhəci ictihad qəbul edirmi?


6. Hakimlərə nəsihət və münkər əməllərini inkar qaydası


7. Əhli Sünnənin əqidə və fiqhi xətalarda rəddiyyə üslubu


8. Təqlid, alimlərdən pis danışmaq, sururilərin bəzi fikirləri


9. (Əbu İshaq Huveyniyə rədd yazılmış) «Qutbiyyə» Kitabı barədə


10. Kim bir məsələdə sələfi mənhəcinə müxalif olarsa, mənhəcdən çıxırmı?


11. Mənhəc və əqidənin mənası


12. Yeni tələbələrə nəsihət, alim adına layiq olan kimdir?


13. Avamları hizbilərdən çəkindirmək vacibdirmi? Bidətçilərə qarşı mövqe.


14. Sələfilərin sifətləri və şəxslərlə imtahan.


15. Müxalif mənhəclərdən və şəxslərdən çəkindirmək vacibdir


16. Əhli Sünnə mənhəcinin insanların xətalarını bəyan edib, adlarını çəkməkdə mövqeyi nədir?


17. Müxalif mənhəclərdən və dəvətçilərdən çəkindirmək ümməti parçalamaq yox, cəm etməkdir


18. Müxaliflərə rədd vermək İslamın üsul-qaydalarındandır.


19. Bidət və müxalif mənhəclər əhli ilə müamilə üslubu.