Şeyx İbn Bəz

“Yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkindirmək” risaləsi

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: Avqust, 2018


Şeyx İbn Bəzin “Yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkindirmək” risaləsi