Şeyx Albani

“Qəbirlər üzərində məscid tikməyin haramlığı” kitabı

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: Mart, 2020


1. Qəbirlər üzərində məscidlər tikməyin haramlığına aid hədislər


2. Qəbirləri məscid etməyin formaları


3. Məzhəblərə görə qəbirlər üzərində məscid tikməyin hökmü