İmam Tahavi əqidəsi kitabı

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: Okyabr, 2016


1. Müqəddimə və 1-ci üsul


2. Onun mislində heç bir şey yoxdur