Hafiz ibn Racəb

“50 Hədisin şərhi” kitabı

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: Mart, 2019


1. Müəllifin müqəddiməsi


2. “Əməllər niyyətlərə görədir” hədisi


3. “Əməllər niyyətlərə görədir” hədisi-2 (Hicrət)