Əhməd ibn Həcər əl-Əsqaləni

“Fəthul bari şərh Səhih əl-Buxari”,
Oruc kitabı

Tural Yusubov

Dərsin keçirilmə tarixi: İyul, 2015-ci il


Müqəddimə


1. Ramazan orucu fərzdir


2. Orucun fəziləti


3. Oruc kəffarədir


4. Rəyyan qapısı oruc tutanlar üçündür


5. “Ramazan”, yoxsa “ramazan ayı” deyilməlidir? Hər iki ifadəni düzgün sayan kimsə haqqında


6. Ramazan orucunu imanla, mükafatını (yalnız Allahdan) umaraq və niyyətli bir şəkildə tutmaq


7. Rəsulullah (Allahın ona salavatı və salamı olsun) ramazanda digər günlərə nisbətən daha comərd olardı


8. Ramazan ayında yalan danışmaqdan və bu yalana əməl etməkdən əl çəkməyən kimsə


9. Oruc tutan adamı söysələr o: “Mən oruc tutmuşam” – deməlidirmi?


10. Subay olduğundan ehtiyat edib oruc tutan kimsə


11. Peyğəmbərin “Ayı gördüyünüz zaman oruc tutun və ayı gördüyünüz zaman orucu saxlayın” sözü


12. Bayram ayları əskilmir


13. Peyğəmbərin “…biz nə yazmağı, nə də hesablamağı (bacarırıq)” sözü


14. Ramazandan bir gün və ya iki gün əvvəl oruc tutulmaz


15. Uca Allahın: “Orucluq gecəsi zövcələrinizə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız…” sözü


16. Uca Allahın: “Dan yeri söküləndə ağ sap qara sapdan (şəfəq gecənin qaranlığından) seçilənə qədər yeyin için…” sözü


18. Səhur yeməyini gecikdirmək, Namaza tələsmək


19. Səhur yeməyi ilə sübh namazı arasında nə qədər vaxt qalır?


20. Müstəhəb sayılan səhur yeməyinin bərəkəti


21. Oruc tutmaq istəyən kimsənin gündüz vaxtı niyyət etməsi


22. Oruc tutan adamın cunub ikən səhər yuxudan oyanması