Yeni Fətvalar

 1. 565Şeyx Muhəmməd Bəzmul – ‘Lə iləhə illəllah’ın mənası
 2. 564Şeyx Useymin – Bu çətin durumda prezidentin əmrlərinə tabe ol, siyasətə qarışma!
 3. 563Şeyx Abbad – KORONA virusu (28.02.2020)
 4. 562Şeyx Fovzan – KORONA virusu
 5. 561Şeyx Süleyman Ruheyli – KORONA virusu
 6. 560Şeyx Fovzana zəng – Qamət Süleymanovun sözü haqqında (Yanvar, 2020)
 7. 559Şeyx Fovzanın cavabı: “Şeyx Fovzan dəfələrlə Allahı söyənə cahillik üzrdür deyib” yalanının ifşası
 8. 558Şeyx İbn Bəz – Qəzəbli halda peyğəmbəri və dini söyənin hökmü
 9. 557Şeyx Fovzan – İnsanları güldürmək üçün dinlə istehza edənin hökmü
 10. 556Şeyx Useymin – Allahı söyəni kafir saymayan özü kafirdir
 11. 555Şeyx Fovzan – Allaha, Onun Dininə və Rəsuluna istehza edənlərin təkfiri və murciələrə rədd
 12. 554Şeyx Racihi – Allahı və Rəsulunu söyənin hökmü və cəzası
 13. 553Şeyx Albani – Allahla, Onun Dini və Rəsulu ilə istehza edən, şübhəsiz ki, kafirdir!
 14. 552Şeyx Useymin – Adətlə Allahı söyənin hökmü
 15. 551Şeyx Rabi əl-Mədxali – Allahı və dini söyənin hökmü
 16. 550Şeyx Ubeyd əl-Cəbiriyə zəng və şeyxin “Allahı söyənə cahilliyi üzr gətirənlər”ə nəsihəti
 17. 549Şeyx İbn Bəz – Allahı, rəsulunu və dini söyənə cahillik üzr deyil!
 18. 548Şeyx İbn Bəz – Qəzəbli halda Peyğəmbəri və dini söyənin hökmü
 19. 547Şeyx Süleyman Ruheyli – Ağlı başında olan kimsə Allahı söyərsə, müəyyən olaraq təkfir edilir!
 20. 546Şeyx Süleyman Ruheyli – Allahı söyən cahil deyil! Nə üçün Allahı söyənə üzr axtarırıq?
 21. 545Şeyx Süleyman Ruheyli – Qəzəb halında Allahı, Rəsulunu və dini söyənin hökmü
 22. 544Şeyx AbdulAziz ər-Racihi – Allahı, Rəsulunu və İslam dinini söyənin hökmü
 23. 543Şeyx Abbada zəng – Allahı söyənin hökmü
 24. 542Şeyx AbdulAziz ər-Racihi – Allahı söyən cahilliyinə görə üzrlüdürmü?
 25. 541Ləcnə əd-Daima – Bizim ölkədə adətlə Allahı söyürlər
 26. 540Ləcnə əd-Daima – Şiddətli qəzəbdən dolayı Allahı söydüm
 27. 539Şeyx Rabiyə zəng – Bizim ölkədə bir elm tələbəsi “Allahı söyənə cahillik üzrdür” deyir!
 28. 538Şeyx Muqbil – Allahı söyənə hüccət qaldırılmır, o kafirdir!
 29. 537Şeyx Abdurrazzaq əl-Abbad – Dil adəti ilə olsa belə, Allahı söyən kafirdir!
 30. 536Şeyx Rabi ilə görüş. Bəziləri deyir, Allahı söyən müəyyən olaraq təkfir edilmir.
 31. 535Şeyx Abdullah Buxari – Bəziləri Allahı söyənə üzr gətirir, bu qələtdir!
 32. 534Ləcnə əd-Daima – Allahı söyən adamın kəsdiyini yemək olarmı?
 33. 533Şeyx Albani – Allahı söyənin hökmü
 34. 532Şeyx Muhəmməd İbn Hədi – Allahı söyən bunu qəsd etməsə belə, kafirdir!
 35. 531Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı söyən cahil olsa belə, kafirdir!
 36. 530Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı və ya rəsulunu söymək mürtədlikdir!
 37. 529Şeyx İbn Bəz – İnsan bilmədən Allahı söyür, bununla da kafir olur!
 38. 528Şeyx Abbad – Allahı söyənə “cahilliyi üzrdür” deyəcəyik?
 39. 527Mufti Şeyx AbdulAziz Ali Şeyx – Allahı söyən dinsiz, kafirdir!
 40. 526Şeyx Abdullah Buxari – Allahı və rəsulunu söyənə cahillik, sərxoşluq və s. üzr deyil
 41. 525Şeyx Abdurrazzaq əl-Abbad – Namazı bitirən kimi telefonlarını çıxarırlar
 42. 524Şeyx Saleh əl-Liheydan – Şah İsmayıl Xətai 1 milyondan çox sünni müsəlmanı öldürdü.
 43. 523Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Allahı söyənə kafir deməyən özü kafirdir!
 44. 522Şeyx Muhəmməd Bəzmul – Mən yaşadığım yerdə dil vərdişi olaraq Allahı söyürlər
 45. 521Şeyx Raslan – İbn Teymiyyə deyir: Allahı söyən zahirən və batinən kafirdir!
 46. 520Şeyx Racihi – Allahı söyən müəyyən olaraq təkfir edilir!
 47. 519Şeyx Rabi: Bir müsəlman Allahı söyməyin hökmünü bilmədən Allahı söyür.
 48. 518Şeyx Rabi əl-Mədxali – Bəzi bölgələrdə adətlə Allahı söyürlər, onlar kafirdir!
 49. 517Şeyx Suheymi – Allahı söyənə kafir deməyən özü kafirdir!
 50. 516Şeyx Rabi əl-Mədxali – Allahı söyənə cahillik üzr deyil, o kafirdir!
 51. 515Şeyx Əmən əl-Cəmi – Allahı söyənə üzr gətirənlər
 52. 514Şeyx Fovzan – Bəziləri deyir Allahı söyənə cahillik üzrdür
 53. 513Şeyx Fovzan – Dini söyənin hökmü
 54. 512Şeyx Fovzan – Allahı söyənin kafir olduğuna şübhə edən, elə onun tayıdır
 55. 511Şeyx Fovzan – Allahı söyən müsəlmandırsa, öldürülürmü?
 56. 510Şeyx Useymin – Allahı söyən kafirdir, kimsə Allahın əzəmətindən cahil qala bilməz!
 57. 509Şeyx Muqbil – Allahı söyən kafirdir
 58. 508Şeyx İbn Bəz – Allahı söyən kafirdir, bu məsələdə cahillik üzr deyil!
 59. 507Şeyx Abbad – Necə yəni, Allahı söyən cahildir?!
 60. 506Şeyx Raslan – Allahı və peyğəmbəri söyən kafirdir, bunun əksini isə ancaq murciələr deyib
 61. 505Şeyx Fovzan – Sehr və cadu olunan birinin Allahı söyməsinin hökmü
 62. 504Şeyx Fovzan – Allahı söyməyin kafirlik olmasından kim cahil qala bilər?
 63. 503Şeyx Fovzan – Allahı söyən dindən çıxmırsa, bəs onda kim çıxır?
 64. 502Şeyx Fovzan – Allahı söyən kafirdir, bu məsələdə cahillik üzr deyil
 65. 501Şeyx Fovzan – Adətlə olsa belə Allahı söyən kafirdir
 66. 500Şeyx Fovzan – Allahı söyən kafirdir
 67. 499Şeyx Süleyman Ruheyli – İnsanlar nə üçün batili tez qəbul edir?
 68. 498Şeyx Muhəmməd İbn Hədi – Əhli-Sünnəyə soxulub, onları daxildən zəiflədənləri rədd etmək vacibdir
 69. 497Şeyx Rabi – Anaşidləri zındıqlar ixtira etmişdirlər.
 70. 496Şeyx Albani – İslamda ‘dini anaşid’ deyilən bir şey yoxdur.
 71. 495Şeyx Abdul Aziz Ali Şeyx – Anaşidlər sufilərin əməlidir və dindən deyildir.
 72. 494Şeyx Fovzan – İslam anaşid dini deyil, anaşid sufilərin dinidir!
 73. 493Şeyx Fovzan – Əhli-Sünnədə anaşid yoxdur, anaşid bidətçi sufilərdədir.
 74. 492Şeyx Fovzan – Anaşidlər fitnədir! Onları qadağan etmək vacibdir!
 75. 491Şeyx Albani – Şəffaf corabla çölə çıxan qadın günahkardır.
 76. 490Şeyx Süleyman Ruheyli – Xəta edən şeyxlərə və dəvətçilərə qızıl nəsihət
 77. 489Şeyx Raslan – Ey həddadi Hələbi! Alləmə Albani sənə bunlarımı öyrətmişdi?
 78. 488Mumeyyilərin təzə imamı, səhabələrə nifrət edən – İd əl-Abbasi
 79. 487Şeyx Əhməd ən-Nəcmi – Bu mumeyyilikdir və insanları azdırmaqdır.
 80. 486Şeyx Əhməd Nəcmi – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 81. 485Şeyx Useymin – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 82. 484Şeyx Fovzan – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 83. 483Şeyx Abbad – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 84. 482Zalım və fasiq hakimi azl etmək olarmı? – Sələfi alimlərin sözləri
 85. 481Şeyx Ubeyd Cəbiri – Bəzi şeyxlərin cərh olunmuş kəsləri tədil etməsinə münasibət
 86. 480Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Abbad oxumurdu, mən də bilmirdim. Şeyx Buxari yazdı, mən də bildim.
 87. 479Şeyx Fovzan – ‘İxvanul Muslimin’ əhli sünnədən deyil!
 88. 478Şeyx Fovzan – ‘İxvanul Muslimin’ və ‘Təbliğ camaatı’ sələfi deyil!
 89. 477Şeyx Fovzan – Şeyx İbn Bəz “İxvanul Muslimin” təşkilatını tərif etməyib!
 90. 476Şeyx Muqbil – Bizim dəvətimiz İxvanul Muslimin dəvəti deyil, sələfi dəvətidir
 91. 475Şeyx Ğudeyyan – Hər kəs özünə camaat yaradır (İxvanul Muslimin və Təbliğ camaatı)
 92. 474Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Ubeyd, Şeyx Muhəmməd ibn Hədi, Şeyx Buxari, Şeyx əl-Aqil və Şeyx Süleyman Suheymi fəzilətli şeyxlərdir
 93. 473Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Raslan Sünnə alimidir
 94. 472Şeyx Fovzan – Müxalifləri rədd etməsək, ümmət həlak olacaq
 95. 471Aylar öncə AbdulLətif Kurdini azğın adlandıranlar, indi ona şeyx deyir
 96. 470Şeyx Abdullah Zafiri – Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdini tərk edin!
 97. 469Şeyx Rabi və Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdidən çəkindirməsi (Aprel 2017)
 98. 468Şeyx Rabinin Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdidən çəkindirməsi (Aprel 2017)
 99. 467Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Muhəmməd əl-Mənidən çəkinin!
 100. 466Şeyx Albani – ‘Rədd verərkən sərt olmaq icazəli deyil’ – fikri doğrudurmu?