Allahı, Rəsulunu, İslam dinini və Quranı söyənin, istehza edənin hökmü

540 - Ləcnə əd-Daima – Şiddətli qəzəbdən dolayı Allahı söydüm Tarix: 2020-03-06 539 - Şeyx Rabiyə zəng – Bizim ölkədə bir elm tələbəsi “Allahı söyənə cahillik üzrdür” deyir! Tarix: 2020-03-06 538 - Şeyx Muqbil – Allahı söyənə hüccət qaldırılmır, o kafirdir! Tarix: 2020-03-06 537 - Şeyx Abdurrazzaq əl-Abbad – Dil adəti ilə olsa belə, Allahı söyən kafirdir! Tarix: 2020-03-06 536 - Şeyx Rabi ilə görüş. Bəziləri deyir, Allahı söyən müəyyən olaraq təkfir edilmir. Tarix: 2020-03-06 535 - Şeyx Abdullah Buxari – Bəziləri Allahı söyənə üzr gətirir, bu qələtdir! Tarix: 2020-03-06 534 - Ləcnə əd-Daima – Allahı söyən adamın kəsdiyini yemək olarmı? Tarix: 2020-03-06 533 - Şeyx Albani – Allahı söyənin hökmü Tarix: 2020-03-06 532 - Şeyx Muhəmməd İbn Hədi – Allahı söyən bunu qəsd etməsə belə, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 531 - Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı söyən cahil olsa belə, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 530 - Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı və ya rəsulunu söymək mürtədlikdir! Tarix: 2020-03-06 529 - Şeyx İbn Bəz – İnsan bilmədən Allahı söyür, bununla da kafir olur! Tarix: 2020-03-06 528 - Şeyx Abbad – Allahı söyənə “cahilliyi üzrdür” deyəcəyik? Tarix: 2020-03-06 527 - Mufti Şeyx AbdulAziz Ali Şeyx – Allahı söyən dinsiz, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 526 - Şeyx Abdullah Buxari – Allahı və rəsulunu söyənə cahillik, sərxoşluq və s. üzr deyil Tarix: 2020-03-06 525 - Şeyx Abdurrazzaq əl-Abbad – Namazı bitirən kimi telefonlarını çıxarırlar Tarix: 2020-03-05 524 - Şeyx Saleh əl-Liheydan – Şah İsmayıl Xətai 1 milyondan çox sünni müsəlmanı öldürdü. Tarix: 2020-03-05 523 - Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Allahı söyənə kafir deməyən özü kafirdir! Tarix: 2020-03-05 522 - Şeyx Muhəmməd Bəzmul – Mən yaşadığım yerdə dil vərdişi olaraq Allahı söyürlər Tarix: 2020-03-05 521 - Şeyx Raslan – İbn Teymiyyə deyir: Allahı söyən zahirən və batinən kafirdir! Tarix: 2020-03-04