Oxunma sayı: 415

Sual #270 : Şeyx Raslan – Təkfir mövzusu haqda ittihamlara cavab (Təkfirin qaydaları)


Tarix: 2018-01-14

Cavab #270 : Şeyx Raslan – Təkfir mövzusu haqda ittihamlara cavab (Təkfirin qaydaları)


Təkfir yalnız Allahın haqqıdır. Yəni, hökm sayılan təkfir. Hətta kimsə Allah rasulunun (sallAllahu aleyhi və səlləm) dediyi sözü yalan sayarsa belə. Ola bilərki, insan İslamda yeni olsun və uzaq bir yerdə olsun. Ola bilər ki, insan bu dəlilləri eşitməyib, yaxud eşidib, lakin onun üçün dəlil sabit deyil və ya həmin dəlildən üz döndərməsinə səbəb olan başqa amillər var ki, onu təvil etməyə məcbur edir. Hətta bu etdiyi səhv olmuş olsa belə…

Hər bir müsəlmana və elm tələbəsinə vacibdir ki, İslamdan çıxaran amillər və təkfirə mane olan şeylər barədə məlumatı olsun. Hətta doğru yolda olsun və həddini aşmış xəvariclərdən, yaxud hər şeyi xəfifə alan mürciələrdən fərqli olaraq orta mövqe tutsun.

Şeyxul İslam ibn Teymiyyə (rahiməhullah) buyurur:

Təvil edən və bununla da Allah rəsuluna (sallAllahu aleyhi və səlləm) tabe olmaq istəyən təkfir olunmur. Buna görə də o vaxt ki, cəhmilər, hülulilər və Allahın adlarını inkar edənlər – Allahın Ərşdə olmasını inkar edirdilər, onların fitnəsi zamanı deyirdim ki, əgər mən siz deyənə müvafiq olsam, onda mən kafir olaram. Çünki sizin dediklərinizin küfr olduğunu bilirəm. Lakin siz mənə görə kafir olmursunuz, çünki cahilsiniz.

Həmçinin demişdir:

Mənlə birlikdə olanlar bilirlər ki, mən daima demişəm. Mən insanları təkfir etməkdən, təfsiqdən və asi adlandırmaqdan ən çox çəkindirənlərdən biriyəm.

Hətta ona risalət hüccəti çatıb-çatmadığı məlum olana qədər.

Şərtlərin yerinə yetməsi və maneələrin aradan qalxması vacibdir. Məsələn, təvil kimi, cəhalət kimi, ikrah kimi və buna bənzər təkfirə maneə olan şeylər, həmçinin ona hüccətin çatması vacibdir.

Çünki təkfirin şərtləri və maneələri vardır. Ola bilsin bu şərtlər və ya maneələr müəyyən təkfirə maneə olsun. Ümumi təkfir, xüsusi təkfiri gərəkdirmir.

Bunların hər biri şəriət hökmləridir. Küfr şəri hökmdür və şəri hökmlərin qaytarıldığı yer də, Alahın Kitabı və Rəsulunun (sallAllahu aleyhi və səlləm) Sünnəsidir. Kitab və Sünnənin küfrünə dəlalət etdiyi şey küfrdür. Kitab və Sünnənin küfrünə dəlalət etmədiyi şey isə küfr deyildir. Heç kimə icazəli deyildir ki, kimsə Quran və Sünnədən dəlil olmadan təkfir etsin. Təkfir şəri hökmdür, ona görə də Quran və Sünnəyə qaytarılmalıdır.

Təkfirin şərtləri vardır. Bu şərtlər dörddür:

  • Deyilən sözün, əməlin, yaxud tərk edilən şeyin küfr olmasına Quran və Sünnədən dəlili olması. Ola bilər ki, insan təkfiri gərəkdirməyən bir işə görə təkfir edilsin. Əgər görsək ki, bir insan deyir, əməl edir, yaxud əmrləri tərk edir, lakin əslində isə bunlar onun təkfirini vacib etmir. Çünki təkfir şəri hökmdür və qaytarıldığı yer də Quran və Sünnədir. Mütləq bu sözün, əməlin, yaxud tərk edilən şeyin – küfr olması Quran və Sünnə ilə isbat olunmalıdır.
  • Onun həddi buluğa çatması.
  • Hüccətin çatması.
  • Təkfirə maneə olan şeylərin aradan qalxması.

Əgər edilən əməlin, deyilən sözün və ya tərk edilənin küfr olması, Quran və Sünnə ilə isbat olunmasa, onun sahibi təkfir olunmur. Əgər təkfir edilərsə, o zaman Allaha qarşı yalan danışmış olar.

Uca Allah buyurur:

De: “Rəbbim həm aşkar, həm də gizli (törədilən) yaramaz əməlləri, hər cür (günahı), haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur”. (Əraf, 33)

Həmçinin buyurur:

Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı (sahibinin əməlləri) barəsində sorğu-sual olunacaqdır. (İsra, 36)

Əgər küfr edilməsi, həmçinin edilən əməlin küfr olması sübut edilməzsə, mücərrəd bir zənlə hökm vermək olmaz. Elmin olmadığı bir şey haqqında danışma.

Çünki bu bir günahsız insanın qanını haqsız yerə halallaşdırmağa gətirib çıxarır. Bu isə Allah qatında ən böyük günahlardandır. Həmçinin o insana hüccət çatmazsa, onun küfrünə hökm verilmir.

Bu Quran mənə vəhy olundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edim. (Ənam, 19)

Sənin Rəbbin (şəhərlərdən) ən mühüm olanına, özlərinə ayələrimizi oxuyan bir elçi göndərməmiş o şəhərləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan şəhərləri məhv etdik. (Qasas, 59)

Biz elçi göndərməmiş (heç kəsə) əzab vermirdik. (İsra, 15)

Əgər İslama nisbət olunmayan birinə hüccət çatmayıbsa, onunla müsəlman kimi müamilə olunmur, Axirəti isə Allaha qalır, çünki ona hüccət çatmayıb, İslam və dəvət çatmayıb.

Əgər bir kəs həddi buluğa çatmış olarsa, təkfirin şərtləri tam olarsa, o adamın əməli, yaxud sözü, yaxud da tərk etdiyi Quran və Sünnə ilə küfr olduğu isbat edilərsə, həmçinin o insana hüccət çatarsa, lakin təkfirinə maneə olan şeylər ortaya çıxarsa, belə olduğu təqdirdə, o adam təkfir olunmur. Çünki maneələr var.

Təkfirin maneələrindən – məsələn, ikrah. Əgər qəlbi imanla sabit olduğu halda, ikrah ilə küfr işlədərsə, onun küfrünə hökm edilməz. Çünki ikrah təkfirə maneədir.

Təkfirin maneələrindən – insanın şiddətli qəzəb, yaxud qəzəb, yaxud sevinc və ya qorxu halında olub, ağlının örtülməsi və nə dediyini bilməməsidir. Səhih Müslimdə Allah rəsulu (sallAllahu aleyhi və səlləm) buyurur ki, səhrada dəvəsini itirən kişi ümidsizliklə yataraq, ölümünü gözləyirdi. Ayılanda itirdiyi dəvəsini yanında görür və şiddətli sevinc halında deyir:
“Allahım, Sən mənim qulumsan, mən Sənin rəbbin!”

Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) dedi:

“Şiddətli sevincindən dolayı belə xəta etdi.”

Həmçinin cəhalətlə bağlı olan şeylər…

İstər əqidədə olsun, istər əməldə (fiqhdə), cahillik üzrlüdür.

Bu cür məsələlərin hər birində təfsilata ehtiyac vardır.

Allah sizi və bizi xeyirə müvəffəq etsin! Peyğəmbərə, ailəsinə və səhabələrinə Allahın salat və salamı olsun.

Fatvalar.com - Əgər bilmirsinizsə, Zikr əhlindən soruşun (Nəhl, 43)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir