Yeni Fətvalar

 1. 499Şeyx Süleyman Ruheyli – İnsanlar nə üçün batili tez qəbul edir?
 2. 498Şeyx Muhəmməd İbn Hədi – Əhli-Sünnəyə soxulub, onları daxildən zəiflədənləri rədd etmək vacibdir
 3. 497Şeyx Rabi – Anaşidləri zındıqlar ixtira etmişdirlər.
 4. 496Şeyx Albani – İslamda ‘dini anaşid’ deyilən bir şey yoxdur.
 5. 495Şeyx Abdul Aziz Ali Şeyx – Anaşidlər sufilərin əməlidir və dindən deyildir.
 6. 494Şeyx Fovzan – İslam anaşid dini deyil, anaşid sufilərin dinidir!
 7. 493Şeyx Fovzan – Əhli-Sünnədə anaşid yoxdur, anaşid bidətçi sufilərdədir.
 8. 492Şeyx Fovzan – Anaşidlər fitnədir! Onları qadağan etmək vacibdir!
 9. 491Şeyx Albani – Şəffaf corabla çölə çıxan qadın günahkardır.
 10. 490Şeyx Süleyman Ruheyli – Xəta edən şeyxlərə və dəvətçilərə qızıl nəsihət
 11. 489Şeyx Raslan – Ey həddadi Hələbi! Alləmə Albani sənə bunlarımı öyrətmişdi?
 12. 488Mumeyyilərin təzə imamı, səhabələrə nifrət edən – İd əl-Abbasi
 13. 487Şeyx Əhməd ən-Nəcmi – Bu mumeyyilikdir və insanları azdırmaqdır.
 14. 486Şeyx Əhməd Nəcmi – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 15. 485Şeyx Useymin – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 16. 484Şeyx Fovzan – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 17. 483Şeyx Abbad – ‘Xətaları düzəldirik, amma cərh etmirik’ qaydası batildir
 18. 482Zalım və fasiq hakimi azl etmək olarmı? – Sələfi alimlərin sözləri
 19. 481Şeyx Ubeyd Cəbiri – Bəzi şeyxlərin cərh olunmuş kəsləri tədil etməsinə münasibət
 20. 480Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Abbad oxumurdu, mən də bilmirdim. Şeyx Buxari yazdı, mən də bildim.
 21. 479Şeyx Fovzan – ‘İxvanul Muslimin’ əhli sünnədən deyil!
 22. 478Şeyx Fovzan – ‘İxvanul Muslimin’ və ‘Təbliğ camaatı’ sələfi deyil!
 23. 477Şeyx Fovzan – Şeyx İbn Bəz “İxvanul Muslimin” təşkilatını tərif etməyib!
 24. 476Şeyx Muqbil – Bizim dəvətimiz İxvanul Muslimin dəvəti deyil, sələfi dəvətidir
 25. 475Şeyx Ğudeyyan – Hər kəs özünə camaat yaradır (İxvanul Muslimin və Təbliğ camaatı)
 26. 474Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Ubeyd, Şeyx Muhəmməd ibn Hədi, Şeyx Buxari, Şeyx əl-Aqil və Şeyx Süleyman Suheymi fəzilətli şeyxlərdir
 27. 473Şeyx Süleyman Ruheyli – Şeyx Raslan Sünnə alimidir
 28. 472Şeyx Fovzan – Müxalifləri rədd etməsək, ümmət həlak olacaq
 29. 471Aylar öncə AbdulLətif Kurdini azğın adlandıranlar, indi ona şeyx deyir
 30. 470Şeyx Abdullah Zafiri – Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdini tərk edin!
 31. 469Şeyx Rabi və Şeyx Ubeyd əl-Cəbirinin Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdidən çəkindirməsi (Aprel 2017)
 32. 468Şeyx Rabinin Əbu AbdulHaqq Abdul-Lətif Kurdidən çəkindirməsi (Aprel 2017)
 33. 467Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Muhəmməd əl-Mənidən çəkinin!
 34. 466Şeyx Albani – ‘Rədd verərkən sərt olmaq icazəli deyil’ – fikri doğrudurmu?
 35. 465Şeyx Albani – Gərək mənhəcimiz saleh sələfilərin mənhəci üzərində olsun
 36. 464Şeyx Muqbil mövzusuna aydınlıq
 37. 463Şeyx Abdullah Buxarinin şeyx Muqbil haqda sözünə açıqlaması
 38. 462Şeyx Buxari ilə qafqazlı gəncin söhbəti
 39. 461Şeyx Albani mumeyyilikdən danışır
 40. 460Şeyx Albani – Dövlət orucu və bayramı qeyri şəri yolla təyin etsə də, dövlətə tabe ol
 41. 459Şeyx Fovzan – İnsanları şəkk-şübhəyə salma! Ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et!
 42. 458Şeyx Useymin – Digər ölkədəki Ayı izləmə, ölkə başçısına tabe ol və camaata birgə ol
 43. 457Şeyx Useymin – Ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et! – 3
 44. 456Şeyx Useymin – Ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et! – 2
 45. 455Şeyx Useymin – Ölkə əhalisi ilə birlikdə oruc tut və bayram et!
 46. 454Şeyx Abbad – Ayı görsən belə, ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et!
 47. 453Mufti AbdulAziz Ali Şeyx – Ayı görsən belə, ölkə əhalisi ilə birgə oruc tut və bayram et!
 48. 452Şeyx Fovzan Şeyx Muhəmməd ibn Hədinin dərslərinə getməyi tövsiyyə edir (2017)
 49. 451Şeyx Raslanın Hələbiyə rəddiyyəsi – V Hissə – Ey Hələbi! Şeyx Fovzan sənə rədd verəndə, sən şeyx Albanini özünə qalxan etdin
 50. 450Şeyx Ubeyd əl-Cabiri – AbdulMəlik Ramadanidən çəkinin! O sələfin mənhəcini dağıdır
 51. 449Şeyx Rabi əl-Mədxali – AbdulMəlik Ramadani, Hələbi, Məribi və s. bəla sahibləri
 52. 448Şeyx Süleyman Ruheyli – (2-ci dəfə danışdı) Hələbi və s. bidətçilər haqda şeyx Abbadın tərifini gətirənlər
 53. 447Şeyx Süleyman Ruheyli – Hələbi və s. bidətçilər haqda Şeyx Abbadın tərifini dəlil gətirənlər
 54. 446Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – ‘Şeyx Rabi şiddətlidir’ – deyənlərin sözünə etibar edilirmi?
 55. 445Şeyx Nəcmi – Bidət əhlinə rədd vermək Allah yolunda cihaddır.
 56. 444Şeyx Liheydan – Şeyx Rabinin təfsilatlı cərhi qəbul edilir
 57. 443Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabi və Şeyx Albani Sünnəni müdafiə edənlərdir
 58. 442Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabi Sünnənin aslanıdır.
 59. 441Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabiyə tənə edirsə bil ki, hizbidir, bidətçidir.
 60. 440Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabi bidət əhli ilə cihad edir
 61. 439Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabi əhli-sünnədir, kim başqa şey iddia edərsə, xəta etmişdir.
 62. 438Şeyx Əhməd ən-Nəcmi – şeyx Rabi və şeyx Zeyd Mədxali – hər ikisi nəsihətçi sələfi alimlərdəndir.
 63. 437Şeyx Nəcmi – Şeyx Rabi Sünnəni izhar etmək və bidətçilərlə cihad etməklə tanınıb
 64. 436Şeyx Abbad – Cərh böyük alimlərdən götürülür
 65. 435Şeyx Süleyman Ruheyli – Qadınların toyda dəf çalıb, mahnı oxumasının hökmü
 66. 434Şeyx Nəcmi – ‘Mucməl sözü təfsilatlı sözə yönəltmək’ qaydası
 67. 433Şeyx İbn Bəz – ‘İxvanul Muslimin’ camaatı 72 azmış firqəyə daxildirmi?
 68. 432Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – ‘Mucməl sözü təfsilatlı sözə yönəltmək’ qaydası
 69. 431Şeyx Raslan – ‘Mucməl sözü təfsilatlı sözə yönəltmək’ qaydası
 70. 430Şeyx Əhməd ən-Nəcmi – Kim Şeyx Rabiyə tənə edirsə, bu dəlildir ki, o kəs bidətçidir!
 71. 429Şeyx Raslanın Hələbiyə rəddiyyəsi – IV Hissə – Ey Hələbi, Şeyx Albani sağ olsaydı, sənin mənhəcindən razı olmazdı!
 72. 428Şeyx Raslanın Hələbiyə rəddiyyəsi – III Hissə – Ğulatların imamı və təkfir şeyxi – Hələbi.
 73. 427Şeyx Raslanın Hələbiyə rəddiyyəsi – II Hissə -Hələbinin Misir hakimini təhqir etməsi və xəvaric adlandırması
 74. 426Şeyx Raslanın Hələbiyə rəddiyyəsi – I Hissə -Hələbinin Şeyx Raslanı və oğlunu təkfir etməsi
 75. 425Şeyx Fovzan – Bidət nədir və bidət edənə hüccət qaldırmaq lazımdırmı?
 76. 424Şeyx Əli Musa – Hələbi və Məşhurun tələbələri deyir ki, hakim müsəlman olsa da, şəri hakim sayılmır
 77. 423Şeyx Fovzan – ”İndi yerüzündə şəri hakim yoxdur’ deyən xəvaricdir
 78. 422Şeyx Muqbilin ölüm öncəsi Məğraviyə qoyduğu şərt: Xətalarından dön!
 79. 421Şeyx Useyminin Məğravi haqda son fətvası: Məğravi qiyamçı inqilabçıdır, çəkin ondan!
 80. 420Şeyx Əhməd ən-Nəcmi – Təkfirçi Məğravi, Huveyni və Məribi haqda
 81. 419Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Təkfirçi Məğravi haqqında – 2
 82. 418Şeyx Ubeyd əl-Cəbiri – Təkfirçi Məğravi haqqında
 83. 417Şeyx Muhəmməd əl-Mədxali – Məğravi təkfirçidir
 84. 416Şeyx Muhəmməd əl-Bənnə – Təkfirçi Məğravi haqqında
 85. 415Şeyx Əli Huzeyfi – Təkfirçi Məğravi haqqında
 86. 414Şeyx Rabi əl-Mədxali – Məğravi və digər məsələlərdə şəxslərə təəssübkeşlik etməyin, haqqa tabe olun
 87. 413Şeyx Suheymi – Təkfirçi Məğravi haqqında
 88. 412Şeyx Zeyd əl-Mədxali – Məğravini tərk edin!
 89. 411Şeyx Muhəmməd əl-Vassabi -Təkfirçi Məğravi haqqında
 90. 410Şeyx Muhəmməd Ömər Bəzmul – Təkfirçi Məğravi haqqında Şeyx Rabinin və Şeyx Nəcminin sözlərinə qayıdın
 91. 409Şeyx Süleyman ər-Ruheyli – Təkfirçi Məğravi haqqında Şeyx Rabinin sözlərinə qayıdın.
 92. 408Şeyx Fovzan – Şeyx Rabi sələfin rədd vermək mənhəcini bəyan etdi
 93. 407Şeyx Fovzan – Şeyx Rabi haqqı deyibsə, onu qəbul etmək sənə vacibdir!
 94. 406Şeyx Fovzan – ‘Cəmilər’ və ‘Mədxəlilər’ deməklə fəzilətli alimlərə ləqəblər qoşmayın!
 95. 405Şeyx Fovzan – Şeyx Rabi haqda mənim adımdan kimsə nəsə deyirsə, dəlil gətirsin.
 96. 404Şeyx Fovzan – Şeyx Rabi tanınmışdır, alimdir.
 97. 403Şeyx Fovzan – Şeyx Rabi və Şeyx Əmən əl-Cəmidən xeyirdən başqa bir şey görməmişik
 98. 402Şeyx Fovzan – Ümmətin fəzilətli alimləri – Şeyx İbn Bəz, Şeyx Useymin, Şeyx Abbad, Şeyx Rabi və s.
 99. 401Şeyx Liheydan – Şeyx Rabi bu dəvət uğrunda əziyyətlərə qatlaşmaqdadır.
 100. 400Şeyx Saleh əl-Liheydan – Şeyx Rabinin müxaliflərə rəddi Allah yolunda cihaddır