FƏTVALAR

545 - Şeyx Süleyman Ruheyli – Qəzəb halında Allahı, Rəsulunu və dini söyənin hökmü Tarix: 2020-03-27 544 - Şeyx AbdulAziz ər-Racihi – Allahı, Rəsulunu və İslam dinini söyənin hökmü Tarix: 2020-03-24 543 - Şeyx Abbada zəng – Allahı söyənin hökmü Tarix: 2020-03-24 542 - Şeyx AbdulAziz ər-Racihi – Allahı söyən cahilliyinə görə üzrlüdürmü? Tarix: 2020-03-06 541 - Ləcnə əd-Daima – Bizim ölkədə adətlə Allahı söyürlər Tarix: 2020-03-06 540 - Ləcnə əd-Daima – Şiddətli qəzəbdən dolayı Allahı söydüm Tarix: 2020-03-06 539 - Şeyx Rabiyə zəng – Bizim ölkədə bir elm tələbəsi “Allahı söyənə cahillik üzrdür” deyir! Tarix: 2020-03-06 538 - Şeyx Muqbil – Allahı söyənə hüccət qaldırılmır, o kafirdir! Tarix: 2020-03-06 537 - Şeyx Abdurrazzaq əl-Abbad – Dil adəti ilə olsa belə, Allahı söyən kafirdir! Tarix: 2020-03-06 536 - Şeyx Rabi ilə görüş. Bəziləri deyir, Allahı söyən müəyyən olaraq təkfir edilmir. Tarix: 2020-03-06 535 - Şeyx Abdullah Buxari – Bəziləri Allahı söyənə üzr gətirir, bu qələtdir! Tarix: 2020-03-06 534 - Ləcnə əd-Daima – Allahı söyən adamın kəsdiyini yemək olarmı? Tarix: 2020-03-06 533 - Şeyx Albani – Allahı söyənin hökmü Tarix: 2020-03-06 532 - Şeyx Muhəmməd İbn Hədi – Allahı söyən bunu qəsd etməsə belə, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 531 - Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı söyən cahil olsa belə, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 530 - Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – Allahı və ya rəsulunu söymək mürtədlikdir! Tarix: 2020-03-06 529 - Şeyx İbn Bəz – İnsan bilmədən Allahı söyür, bununla da kafir olur! Tarix: 2020-03-06 528 - Şeyx Abbad – Allahı söyənə “cahilliyi üzrdür” deyəcəyik? Tarix: 2020-03-06 527 - Mufti Şeyx AbdulAziz Ali Şeyx – Allahı söyən dinsiz, kafirdir! Tarix: 2020-03-06 526 - Şeyx Abdullah Buxari – Allahı və rəsulunu söyənə cahillik, sərxoşluq və s. üzr deyil Tarix: 2020-03-06